poniedziałek, 15 kwietnia, 2024
English EN German DE Polish PL Ukrainian UK

Warunki korzystania ze strony internetowej

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1 Warunki korzystania ze strony internetowej
1.1 Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej (wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszych warunkach) określają warunki, na jakich użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej www.cefetra.pl, jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej strony internetowej obejmuje uzyskiwanie do niej dostępu, przeglądanie jej lub rejestrowanie się na niej.
1.2 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej, ponieważ będą one miały zastosowanie do każdego przypadku korzystania z niej przez użytkownika. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego dokumentu, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.
1.3 Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1.4 W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki użytkownik nie może korzystać z naszej strony internetowej.

2 Inne obowiązujące warunki
2.1 Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do użytkownika korzystającego z naszej strony:
2.1.1 naszej Polityki prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe zbierane od użytkownika lub przekazywane nam przez niego. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapewnia, że wszystkie dostarczone przez niego dane są dokładne.
2.1.2 naszych Zasad dozwolonego korzystania ze strony internetowej, które określają zasady dozwolonego i zabronionego korzystania z naszej strony. Korzystając z naszej strony, użytkownik musi przestrzegać Zasad dozwolonego korzystania ze strony internetowej.

3 Informacje o nas
3.1 „EuroVector” jest kontynuacją ideowego projektu zespołu ekspertów „Linia Ukraińska” (UkrLine) w Europie, mającego na celu poruszanie najbardziej niepokojących obecnie społeczeństw europejskich tematów w kontekście przeciwdziałania agresywnej polityce informacyjnej Rosji, promowanie efektywnej współpracy transgranicznej Ukrainy z cywilizowanymi krajami Zachodu.

4 Zmiany w niniejszych warunkach
4.1 Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej mogą zostać zmienione w dowolnym momencie poprzez prowadzenie zmian na tej stronie.
4.2 Użytkownik zobowiązany jest od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami, ponieważ są one dla niego prawnie wiążące.

5 Zmiany na stronie internetowej
5.1 Nasza strona internetowa może być każdorazowo aktualizowana, a jej zawartość w dowolnym momencie zmieniana. Należy jednak pamiętać, że treści zamieszczane na naszej stronie mogą być w danym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich zaktualizowania.
5.2 Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek treści na niej zamieszczane będą wolne od błędów lub pominięć.

6 Dostęp do strony internetowej
6.1 Nasza strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie.
6.2 Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących ciągłej dostępności lub nieprzerwanego działania naszej strony internetowej lub jakichkolwiek treści na niej zamieszczanych. Dostęp do naszej strony internetowej jest udzielany tymczasowo. Możemy zawiesić lub wycofać naszą stronę internetową w całości lub w części, zaprzestać jej prowadzenia lub wprowadzić do niej zmiany bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
6.3 Użytkownik zobowiązany jest dokonać wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej.
6.4 Użytkownik jest również zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej strony za pośrednictwem jego połączenia internetowego są świadome niniejszych warunków korzystania ze strony internetowej i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

English EN German DE Polish PL Ukrainian UK